Informacije o zasebnosti

ZIGANTE TARTUFI d.o.o. (ali Ponudnik) osebne podatke obdeluje skladno z načeli privzete in vgrajene zasebnosti. ZIGANTE TARTUFI d.o.o. spoštuje vaše osebne podatke in jih obdeluje izključno takrat, ko ima za to ustrezen pravni temelj – ta pa je odvisen od tega, v kakšno razmerje kot posameznik vstopate z ZIGANTE TARTUFI d.o.o. Spoštujemo veljavno zakonodajo in načela na področju varstva osebnih podatkov ter zagotavljamo, da se osebni podatki obdelujejo v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za izvajanje delovnih procesov, izpolnjevanje sklenjenih pogodbenih in zakonskih obveznosti. Vaši osebni podatki se hranijo za čas, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave oz. do preklica.

Osebnih podatkov obiskovalcev spletne strani www.zigantetartufi.si ne obdelujemo, razen:

-podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov, ki so nujni za delovanje posameznega spletnega mesta
-podatkov, ki jih pridobimo z uporabo naprednejših piškotkov, za katere ste podali svojo privolitev
-Na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji uporabljamo tudi določene rešitve tretjih strank za izboljšanje uporabniške izkušnje. V primeru uporabe teh stranke opozarjamo, da bodo podatke obdelovali tudi lastniki teh rešitev. Splošni pogoji uporabe so dostopni na spletnih straneh ponudnika.
-Na naši spletni strani se pojavljajo tudi povezave do zunanjih spletnih strani (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter). S klikom na te povezave boste obiskali te spletne strani in jim s tem posredovali tudi svoje osebne podatke.
-Podatkov, ki jih pridobimo iz izpolnjenih obrazcev in vlog.
-ZIGANTE TARTUFI d.o.o. ima oblikovane profile na določenih družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter). V primeru, da uporabljate ta omrežja, je obdelovalec vaših osebnih podatkov lastnik teh omrežji, v določenih primerih, ki so navedeni v tem dokumentu (nagrade igre, pritožbe, …), pa tudi ZIGANTE TARTUFI d.o.o.

Vaše osebne podatke lahko neposredno od vas pridobivamo tudi prek pisne, telefonske in elektronske komunikacije, v smislu raznih zahtevkov, pripomb in pohval, prek družbenih omrežij, spletne trgovine in sodelovanja v nagradnih igrah. Tovrstni podatki se lahko uporabljajo tudi iz naslova zakonitega interesa kot je npr. reševanje pravnih sporov.

Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih baz podatkov in jih uporabljamo na podlagi zakonitega interesa ali zakonskega predpisa. Tovrstni podatki se lahko uporabljajo tudi iz naslova zakonitega interesa kot je npr. izvajanje neposrednega trženja.

Vaše osebne podatke lahko pridobimo od tretjih oseb kot so državni organi, … na podlagi zakonitega interesa ali zakonskega predpisa. Primer zakonitega interesa pri tovrstnem zbiranju podatkov je npr. reševanje pravnih sporov in preprečevanja nastajanja škode.

V primeru nakupa vrednostnih bonov lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na zakonski podlagi vezni na zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V teh primerih se bodo vaši osebni podatki hranili 5 let in po potrebi posredovali obdelovalcem oz. uporabnikom, ki bodo preverjali morebitne kršitve zakonodaje.

Ustrezno pridobljene osebne podatke bomo v primeru legitimnega interesa ali zakonske podlage obdelovali v smislu odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj in drugih bistvenih kršitev veljavne zakonodaje ter drugih pravnih sporov v smislu naključnih revizij oz. dejanskih postopkov.

Vaših osebnih podatkov načeloma ne posredujemo nikomur, razen (t. i. uporabnikom osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu podatkov – GDPR):

-zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom ZIGANTE TARTUFI d.o.o. (npr. klicni centri, tiskarji, oglaševalske agencije, vzdrževalci hardware in software sistemov, dostavne službe, …),
-državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka iz svoje pristojnosti ali,
-državnim organom v primeru legitimnega interesa, kot je podaja kazenske ovadbe v primeru suma storitve kaznivega dejanja.Ž

Varnostni ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov

ZIGANTE TARTUFI d.o.o. nenehno skrbi za izboljšave na področju tehničnih in organizacijskih ukrepov s katerimi povečuje varnost vaših posebnih podatkov.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko uveljavljate:

s pisnim zahtevkom na naslov: ZIGANTE TARTUFI d.o.o., Vanganelska cesta 8, 6000 Koper, ali na elektronski naslov: support@zigantetartufi.si
posameznik lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim in zahteva prenos podatkov.
Za vsa dodatna vprašanja in informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja ZIGANTE TARTUFI d.o.o., vas vabimo, da pišete naši Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na support@zigantetartufi.si

Posameznik ima glede obdelave osebnih podatkov pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.