Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE
Prodajna pogodba, sklenjena na daljavo med:
Zigante tartufi d.o.o.
Vanganelska cesta 8
6000 Koper
matična številka: 5789095
davčna številka: SI80291341, zavezanec za DDV
(v nadaljevanju »ponudnik«)
in
kupcem
(v nadaljevanju “kupec”)

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
Ponudnik je družba Zigante tartufi d.o.o., ki na svojem spletnem mestu www.zigantetartufi.si, upravlja s spletno trgovino in omogoča kupcu, da opravi svoj spletni nakup.
Logistični center je centralno skladišče družbe Zigante tartufi d.o.o., na sedežu podjetja, Vanganelska cesta 8, 6000 Koper. Za spletno trgovino je izhodiščna točka za pripravo in odpremo naročil.
Upravljavec osebnih podatkov je družba Zigante tartufi d.o.o.. Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna slovenska in evropska zakonodaja.
Spletno mesto je spletna stran www.zigantetartufi.si.
Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno mesto. Podatki obiskovalca se ne shranjujejo v sistemu ponudnika. Obiskovalci v spletni trgovini lahko oddajo naročilo, tudi brez registracije.
Registrirani uporabnik je vsak obiskovalec starejši od 18 let, ki skladno s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na spletnem mestu (v nadaljevanju: »spletna trgovina«) pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo fizična ali pravna oseba postane registrirani uporabnik spletne trgovine.
Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini naroči in kupi izdelke iz asortimana ponudnika.

UVODNA DOLOČILA
Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »SPP«) spletne trgovine določajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini ter pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini.
SPP so sestavljeni skladno z:
– Obligacijskim zakonikom Republike Slovenije (OZ),
– Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot),
– Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP),
– Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
– Zakonom o varstvu osebnih podatkov,
– Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,

Pravtako so SPP skladni z mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje in drugimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki velja v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini ter ostale veljavne slovenske in evropske zakonodaje. Pogodba na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZOVPot«) pogodba, sklenjena med ponudnikom in kupcem na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Prodajna pogodba je po ZOVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal kupnino.

Kupec pri naročilu s potrditvijo polja »Zaključi nakup« potrdi in brezpogojno sprejme splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, ter da je seznanjen s politiko zasebnosti, obdelave osebnih podatkov in vsebino splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine. Navedeni splošni pogoji poslovanja spletne trgovine se lahko kadarkoli, brez posebne najave, dopolnijo z novimi določili. Kupcu se priporoča, da jih prebere ob vsakem nakupu. Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni strani ponudnika www.zigantetartufi.si.
Pondunik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom Evropske unije zavoljo izpolnjevanja zahtev Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES, pri čemer pa za Ponudnika ciljni oz. relevantni trg predstavlja zgolj območje Republike Slovenije.

DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu za čas veljavnosti teh splošnih pogojev na naslovu www.zigantetartufi.si na voljo naslednje informacije:
– podatki o podjetju (firma, sedež podjetja);
– kontaktni podatki, ki kupcu, obiskovalcu ali registriranemu uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon);
– bistvene lastnosti izdelkov oziroma storitev, vključno s poprodajnimi storitvami;
– dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu bo dostopen kupcu v roku, ki ga kupec izbere na osnovi ponujenih možnosti ponudnika. Izjema od prej navedenega so sveži izdelki, kjer je dobavljivost odvisna od stanja zalog v trenutku priprave blaga za odpravo);
– pogoji dostave izdelkov ter način, kraj in rok dostave oz. prevzem izdelkov;
– cene, ki so jasno in nedvoumno določene, iz katerih je jasno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške dostave ter druge morebitne dajatve;
– plačilne pogoje ter pogoje dostave, rok dostave in izvedbo storitve oziroma naročila;
– pravica in rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop od pogodbe; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka – vse na posebno oziroma na izrecno zahtevo kupca;
– pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci oziroma naslov, kamor lahko kupec pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.

IZDELKI IN FOTOGRAFIJE
Ponudba izdelkov se zaradi narave poslovanja preko spleta lahko spreminja. Informacije o izdelkih so na voljo le za osebno uporabo in se ne smejo razmnoževati in koristiti na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega soglasja ponudnika spletne trgovine. Ponudnik si pridržuje pravico do vsebinskih in drugih sprememb v spletni trgovini brez predhodnega obveščanja.

Vse fotografije izdelkov so zgolj simbolične in avtorska last ponudnika. Slike ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Barvni odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelkov, kar pa ne vpliva na opredelitev in standard izdelka. Ponudnik ne sprejema odgovornosti za morebitne minimalne razlike med izdelki in prikaza v spletni trgovini. Možne so tekstovne napake in zanje ponudnik ne prevzema odgovornosti, kar pa ne vpliva na zakonske pravice kupca.

CENE
Prodajna cena izdelka je cena za enoto izdelka ali za določeno količino izdelka skupaj z DDV in vsemi drugimi dajatvami. Cena za enoto izdelka je cena izdelka skupaj z DDV in z vsemi drugimi dajatvami za en kilogram, en kos, en liter, en meter, en kvadratni meter ali en kubični meter izdelka ali za neko drugačno posamično enoto količine, ki se splošno in običajno uporablja pri prodaji določenih izdelkov. Vsi izdelki so označeni s prodajno ceno. Vsi izdelki so označeni tudi s ceno za enoto. Cena za enoto ni označena, če je enaka prodajni ceni ali če to ni koristno zaradi narave ali namena izdelkov, zlasti če:
– količina izdelka ni pomembna za primerjavo cen ali
– se v isti embalaži prodajajo različni izdelki.

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV, razen v primeru, ko je izrecno napisano drugače. Stroški dostave v ceno izdelkov niso vključeni. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila kupca oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 4 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do odpreme naročila.
Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Pri posameznih izdelkih se lahko oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. V primeru, da se cena izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno košarico, vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni trgovini), velja tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema naročila v informacijski sistem ponudnika. Struktura prikaza cene v spletni trgovini:
– prodajna cena;
– akcijska cena;
– odstotek popusta;

NAČINI PLAČILA
Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik fizičnim in pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:
– Kreditne kartice MasterCard, Visa, AmEx
– PayPal
– ApplePay
– GooglePay

Plačnik naročila mora biti ista oseba ali podjetje, ki je lastnik kreditne ali plačilne kartice s takojšnjim plačilom. Ponudnik si pridržuje pravico do dodatnega preverjanja identitete plačnika in izdajo pisne izjave po elektronski pošti, da lastnik soglaša s plačilom naročenih izdelkov iz naročila v naslednjih primerih:
– v primeru, ko prejemnik in plačnik nista isti osebi;
– v primeru, ko imetnik kreditne ali plačilne kartice ni državljan Republike Slovenije;
– v primeru, ko plačnik uporablja kreditno ali plačilno kartico, ki ni bila izdana v Sloveniji.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov in plačil. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami skrbita ponudnik in izvajalec, s katerim je sklenjen dogovor o izvajanju storitev plačilnih transakcij po spletu. Avtorizacije plačilnih kartic se vršijo v realnem času, s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Zaradi zaščite pred zlorabo kreditne ali plačilne kartice ponudnik lahko preveri informacije, povezane z naročilom kupca. V primeru, da zaradi zlorabe kreditne ali plačilne kartice izvedba plačila ne bo možna, bo to ustrezno dokumentirano. Kakršnakoli sumljiva ali neobičajna raba kreditne ali plačilne kartice bo nemudoma javljena pristojnim organom. Podatki o kreditnih in plačilnih karticah se ne shranjujejo na strežniku ponudnika.

ODDAJA, POTRDITEV IN OBDELAVA NAROČILA
Kupec lahko svoje naročilo odda 24 ur na dan, 7 dni v tednu, z dodajanjem izdelkov v spletno košarico.
Izdelke lahko kupec izbira in naroča iz seznama v spletni trgovini. Sortirani so po spletnih kategorijah. Vsi izdelki v spletni trgovini so kupcem na voljo do odprodaje zalog. Kupec v spletni trgovini kupuje na način, da po želji izdelke dodaja ali odvzema v svojo »nakupovalno košarico«. Pred končno potrditvijo naročila s klikom na gumb »Zaključi nakup« in prehodom na plačilo, lahko kupec naredi še končni pregled im morebitne spremembe naročila na način, da se vrne na podrobnosti svoje nakupovalne košarice. Potrditev naročila s strani kupca poteka po naslednjih korakih:
– preveri vrsto izdelkov, količino in zneske vseh naročenih izdelkov v nakupovalni košarici;
– izbere način plačila;
– izbere način dostave
– s klikom na gumb »Zaključi nakup« odda svoje naročilo.

Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko kupec potrdi naročilo. Sklenjena je izključno v slovenskem jeziku. Po potrditvi naročila je le-to dokončno in oddano ter sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Kupec lahko po zaključenem naročilu, naročilo spremeni. Kupec ne more spremeniti naročila, ko sistem prične s planiranjem dostave in prevzema.

Obdelava naročila:
Oddano naročilo je pri ponudniku v obdelavi v delovnem času spletne trgovine, po vrstnem redu oddanih naročil.
Po oddaji naročila kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo s potrditvijo naročila. Kupec račun prejme avtomatsko na svoj elektronski naslov po odpremi naročila.

DOSTAVA NAROČILA
Naročilo bo odpremljeno naslednji delovni dan, po potrditvi nakupa.
Strošek dostave je zaračunan ob potrditvi naročila.

ZAVRNITEV NAROČILA
Ponudnik lahko z utemeljenim razlogom naročilo zavrne v naslednjih primerih:
– pri opisu oziroma ceni izdelka je zaznana napaka;
– avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni potrjena, zato plačilo ni možno;
– skladno z ZOVPot v primeru, ko kupec zlorablja pravico do vračila izdelkov;
– ponudnik s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi, ki narekuje storno naročila.

AKCIJE IN PROMOCIJE
V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije. Oblikujejo se lahko v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge izdelkov. Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki veljajo za različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne, tedenske, mesečne cenovne akcije in promocije). Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna cena, odstotek znižanja glede na redno ceno in cena s popustom.
Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od prioritete obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila, načina dostave itd. Promocije, ki niso neposredno vezane na izdelek, se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice, ko so zagotovljeni vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen izračun vrednosti celotnega naročila.

OMEJITEV STAROSTI
Zakonsko je določena prepoved prodaje alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače:
– osebam, mlajšim od 18 let,
– osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola in
– osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

Zakonsko je določena prepoved prodaje tobačnih izdelkov:
– osebam, mlajšim od 18 let in
– osebam, za katere se upravičeno domneva, da bodo navedene izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let.
V primeru prevzema naročila je dolžnost ponudnika da od vsake osebe, za katero domneva, da ni starejša od 18. let zahteva, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če kupec to odkloni, se mu navedenih izdelkov ne sme prodati.

ODSTOP OD POGODBE, VRAČILO IZDELKOV IN KUPNINE
Skladno z določili ZOVPot ima kupec pravico, da v roku 14 dni od dostave naročila pisno obvesti ponudnika na elektronski naslov support@zigantetartufi.com, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz naročila ali jo je pridobila namesto kupca tretja oseba, ki ni dostavna oseba, in jo je v ta namen določil kupec.
Če kupec odstopi od pogodbe in je za naročilo tudi plačal kupnino, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače; v nobenem primeru zaradi odstopa od pogodbe kupec ne nosi nikakršnih stroškov. Vračilo kupnine s pripadajočimi stroški ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler logistični center ne prejme vrnjenih izdelkov/naročila oz. dokler kupec ne pošlje dokazila, da je izdelke poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Izdelke kupec lahko vrne po pošti na naslov logističnega centra. Kupcu se priporoča, da pošiljko večje vrednosti pošlje priporočeno ter izdelke za transport ustrezno pripravi.
Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane, nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni embalaži, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, ali se je njegova količina zmanjšala. V primeru, da je kupec izdelek že začel uporabljati odstop od pogodbe ni možen.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca, registriranega uporabnika ali kupca zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.
Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba Zigante tartufi d.o.o. ne odgovarja.
Obiskovalec, registrirani uporabnik ali kupec je sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

PRITOŽBE IN SPORI
Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci, registrirani uporabniki in kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov support@zigantetartufi.com.
Postopek obravnave je zaupen. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval za sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.
Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.

OSEBNI PODATKI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine www.zigantetartufi.si je družba Zigante tartufi d.o.o. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
Osebni podatki, ki jih spletna trgovina obdeluje izključno v zvezi z registrirano uporabo spletne strani so:
– Elektronski naslov,
– Telefonska številka,
– Ime in priimek,
– Naslov za dostavo;

Ponudnik te podatke potrebuje za izponitev svojih pogodbenih obveznosti po teh splošnih pogojih:
– Za dostavo naročenega blaga na naslov,

Uporabniki osebnih podatkov
Ponudnik osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:
– podjetju Pošta Slovenije d.o.o., za izvajanje dostave na dom,